Luc Tuymans: ‘Dit is heel slecht nieuws voor de kunst’

Gepubliceerd op: 20 January 2015

De Belgische kunstenaar Luc Tuymans is door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen veroordeeld voor plagiaat. Volgens de rechter was zijn schilderij ‘A Belgian Politician’ een inbreuk op de Auteurswet, omdat hij een foto van de Belgische fotografe Katrijn Van Giel als inspiratie voor het schilderij gebruikte. Van Giel spande een rechtszaak aan. Het ging om een foto van politicus Jean-Marie Dedecker. De verdediging voerde aan dat het schilderij geen reproductie, maar een parodie is en dat de foto, die in De Standaard gepubliceerd werd, slechts als inspiratiebron diende. Maar de rechter volgde die zienswijze niet. Zij vond dat het schilderij “vanuit geen enkele invalshoek als parodie beschouwd kon worden.”

“Dit is heel slecht nieuws voor de kunst”, reageerde Tuymans. “Want met zo’n uitspraak mag geen enkele kunstenaar nog vrijelijk omgaan met de beelden die zich massaal en via alle mogelijke media aandienen.”

In een internationaal persbericht stelt de verdediging van Luc Tuymans onder meer: “It is of upmost importance in a democratic society that artists can parody images. The recent judgement of the Court of Justice of the E.U. (Deckmyn judgement of EUCJ, dd. 3 September 2014), not even mentioned by the Judge, defines parody as follows: ‘The essential characteristics of parody are, first, to evoke an existing work while being noticeably different from it, and secondly, to constitute an exception of humour or mockery.’ (…) Luc Tuymans has an innate distrust of images. His artistic practice questions how we deal with images. ‘A Belgian Politician’ reprises a press photograph in a new form with its own discourse, painting, in a different intellectual context: contemporary art. By contrast, the commissioned press photograph of Jean-Marie Dedecker by Katrijn Van Giel illustrates a news fact in the newspaper De Standaard: a local populist politician’s downfall. Luc Tuymans’ intentions are different: a year after the disappearance of the politician’s one-man party, he decided the image could be emblematic for a wider discourse about Belgian politics. In the artwork this aim is activated through critical distance created by repetition resulting in irony.”

Luc Tuymans gaat tegen het vonnis in beroep.