HART koopt verblijf daklozen

Gepubliceerd op: 29 October 2015

Donderdag 29 oktober jl. werd in het café Kiebooms aan het Antwerpse De Coninckplein de openbare verkoop gehouden van vier daklozenverblijven. Het initiatief kwam van kunstenaars Pierre Mertens en Dries Segers. De verkoop vond plaats onder grote belangstelling, notarissen Mertens en Segers boden de verblijven, met de hulp van een veilingmeester, vlot aan en alle vier loten raakten verkocht. Het gaat om twee verblijven aan de Groenplaats, één aan het Centraal Station en één aan het Munthof in de wijk Sint-Andries. HART kocht een ondergrondse zitplaats voor daklozen onder de Grand Bazar aan de Groenplaats, voor de scherpe prijs van 155 euro.

De vier daklozenverblijven konden niet fysiek gekocht worden: het ging om de intellectuele eigendom en meer bepaald het octrooirecht. ‘De octrooihouder heeft het recht om anderen te verbieden het verworven pand nieuwe toepassingen te verlenen dan legaal bepaald’, zo vermeldt de akte. ‘De octrooihouder kan vrij over dit pand dromen, filosoferen, orakelen, zelfs ter plekke zijn octrooirecht uitoefenen.’ Voor de rest dient de bestaande wetgeving en reglementering van interne en externe orde toegepast.

Pierre Mertens en Dries Segers willen hiermee de aandacht trekken op het probleem van de daklozen, die geconfronteerd worden met de nog altijd bestaande, 19de-eeuwse opvattingen rond eigendomsrecht.

KEYWORDS

Geen keywords beschikbaar.